Byderhand Taxistrips is aangebied by Clover Aardklop Nasionale Kunstefees 2015 (6 tot 10 Oktober 2015) as deel van 'n interaktiewe leesfees vir ieder en elk. Ontmoet ʼn taxi vol karakters met jou selfoon of tablet op die FNB-pendelroete.

Beginpunt: Taxistasie op die Feesterrein, Loopstraat-ingang, Potchefstroom

 

Koop ʼn pendeldienskaartjie, skandeer die QR-kodes en ontmoet Khaya Mtshali se taxi vol karakters langs die roete. Kyk of jy almal kan versamel en gesels saam op sosiale media.
So maak mens:


Eikelaan
Die eikelaan strek vanaf die Landboukollege in Chris Hani-weg, via Kock-, Wolmaransstraat, Beyers Naude-weg, Retiefstraat, Peter Mokabastraat en Calderbankweg tot by die Dam-ontspanningsoord. Dit is aangeplant na aanleiding van ‘n raadsbesluit in 1910 wat aangevoer is deur Reuben Germicke. Op die hoek van Beyers Naude en James Marokaweg is ‘n plaket op ‘n klipbaken (wat klip uit die ou Noordbrug bevat) aangebring om die roete van 6.84km aan te dui. Die Laan is in 1977 amptelik as die eikelaan verklaar.

Snowflake gebou
Een van Potchefstroom se primêre nywerhede was vir lank die meul-bedryf. Teen die 1930’s was daar vier meule in die dorp waarvan net die Snowflake gebou oorgebly het. Die gebou is ongeveer 1920 deur die Horsefall Milling Company gebou en is met die dood van die eienaar deur die SA Milling Company oorgeneem. Die meule was die eerste groot nywerhede in die dorp en was vir lank die hoogste gebou in Potchefstroom. Dit word deesdae gebruik as ‘n lokaal vir privaatfunksies en die gewilde Life Market. Tydens Aardklop is dit ook die plek vir uitstallings en vertonings.Totius huismuseum Hierdie gebou was oorspronklik die rektorswoning van die Gerefomeerde Kerk se Teologiese Skool waaruit die PU vir CHO (vandag die NWU Puk) ontstaan het. Die skool het oorspronklik in Burgersdorp in 1869 ontstaan. Die Totiushuis is ‘n presiese replika van Prof. J. Lion Cachet se huis op Burgersdorp. J.D. du Toit was vanaf 1911- 1924 rektor van die Teologiese skool, en het hier begin met die Afrikaanse Bybelvertaling. Die totale huisinhoud is van die Du Toit-familie afkomstig.Khayalethu
MtshaliKhayalethu Mtshali is ‘n illustreerder, animeerder en onderwyser. Hy is gebore in Ga-Rankuwa naby Tshwane, Suid-Afrika, en het vir die grootste deel van sy lewe daar gewoon. Sedert 2010 bly hy in Potchefstroom, Suid-Afrika, waar hy grafiese ontwerp en multimedia doseer aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Khaya se werk vertoon ‘n aantal verskillende illustrasiestyle en tegnieke wat ontwikkel het uit  ‘n drang om voortdurend te groei in die kuns. Hy geniet dit om beelde te maak om mense op verskeie maniere te bereik en voel dat dit gebruik kan word om kennis, idees en kultuur tussen mense te deel.


Khayalethu Mtshali is an illustrator, animator and teacher. He was born in Ga-Rankuwa near Tshwane, South Africa, and has lived there most of his life. As of 2010 he has lived in Potchefstroom, South Africa, where he teaches Graphic Design and Multimedia at the North-West University, Potchefstroom Campus. Khaya's work may exhibit a number of different illustrative styles and techniques developed through a desire to grow continuously in the craft. He enjoys making images to reach people in various ways and feels it can be used to share knowledge, ideas and culture between people.


Toestemming: Byderhand is ʼn kreatiewe en navorsingsprojek oor plekspesifieke digitale literatuur. Wanneer jy deelneem aan die projek verleen jy toestemming dat die data vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Jou deelname aan en terugvoering oor die projek is waardevol.