Byderhand Dwaalverhaal is aangebied by Clover Aardklop Nasionale Kunstefees 2015 (6 tot 10 Oktober 2015) as deel van 'n interaktiewe leesfees vir ieder en elk. Besoekers kon die verhaal met 'n selfoon of 'n tablet op die terrein van die Hoër Tegniese Skool volg.

M C Roodeweg, Potchefstroom, 2520

 

'n Alternatiewe leeservaring vir tieners. Skandeer die QR-kodes en volg Marni en Bea se verhaal op die skoolterrein. Die verhaal is geskryf deur Hans du Plessis in samewerking met skryfkunsstudente en die produksiespan.

 

Die Tegniese skool ontstaan in 1903 met die einde van die Anglo-Boereoorlog. Volgens oorlewering dwaal daar steeds spoke rond... Of dit die waarheid of net ‘n storie is sal net die tyd leer. 

 

In Mei 2016 het die Dwaalverhaal herleef - HTS-leerders het die Dwaalverhaal ervaar en ook hulle eie plekspesifieke stories geskryf. Meer hieroor.
So maak mens:


Hans
du PlessisHans du Plessis was tussen 1981 en 2011 aan die Potchefstroomkampus van die NWU verbonde, eers as professor in Afrikaanse taalkunde en sedert 1990 as direkteur van die ATKV­skryfskool van die NWU.

Sedert 2012 is hy navorsingsgenoot in die Navorsingseenheid vir Taal­ en Letterkunde, Skool vir Tale. Hy het reeds ses digbundels en nege romans gepubliseer. Jongste publikasie: Inboekeling, 2014, historiese roman, Tafelberg­uitgewers

...

Jaco
Lubbe
Produksie koördineerder

Meer


...

Gustaf
Tempelhoff
Regisseur en fotografie

Meer


...

Marcé
Bester
Kunsregisseur

MeerToestemming: Byderhand is 'n kreatiewe en navorsingsprojek oor plekspesifieke digitale literatuur. Wanneer jy deelneem aan die projek verleen jy toestemming dat die data vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Jou deelname aan en terugvoering oor die projek is waardevol.